Kim jesteśmy

Misja

Pomagamy różnym interesariuszom w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem.

Dbamy o to, aby przedstawiciele władz podejmujący decyzje ważne ze społecznego punktu

widzenia robili to w sposób profesjonalny i zgodny przede wszystkim z dobrem społecznym.

Zasady, jakimi się kierujemy:

  1. Wysoka jakość badań i publikacji
  2. Działanie na rzecz społeczeństwa w tym przede wszystkim społeczności lokalnej
  3. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych
  4. Jawność procedur, decyzji i wyników
  5. Podejmowanie tematów ważnych z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej i interesu narodowego
  6. Opinia każdego z naszych członków jest ważna i uwzględniana przy podejmowaniu decyzji
  7. Stosujemy zasadę decentralizacji i pozostawiamy członkom dużą swobodę w podejmowaniu tematów i zakresu działania
  8. Sięgamy do (dobrych) wzorców, które są wykorzystywane w innych krajach i zgodne z naszą filozofią działania

Dodaj komentarz